Connexió

Sociedades Movedizas  de Manuel Delgado: A la vida coti-diana d´allà afora s´entrecreuen interminablement sers que reclamen ser tinguts en compte o ignorats, no en funció  del què són o creuen ser, sinó de què semblen o esperin semblar. Son màscares que aspiren a ser sols el que fan o el que els succeeix. Aquesta  negociació constant entre aparences, fa dels actors de la vida pública, una sort d´exhibicionistes, el seu objectiu es mostrar-se a  tot moment, a la alçada de les situacions per les que van travessant. La seva fita no és conèixer, ni comprendre, sinó resultar adequats, afermar-se competents, fer-se acceptables, habituar-se al paper, convencent de la pertinència dels seus gestos, de les seves respostes i les seves iniciatives.
S´avalua, abans de tot, la seva capacitat per adaptar-se al medi o per intentar modificar-lo, utilitzant la manipulació d´impressions, l´astúcia i les mitges veritats. Aquests subjecte no és un subjecte, sinó l´objecte d´aquell altre amb el que pactar  les accessibilitats, els compromisos, les lluites o les indiferències. Cada reconeixement d´aquests allí afora, cada una de les seqüències és un univers social en miniatura.