Perfils

Perfils es un sociograma personal, produït
 en el transcurs de 3 anys.
Consistent en retrats de persones
 que han format part de la meva vida.
Mitjançant unes preguntes, es provocava
que el participant es definís
en concepte de religió,
 ideologia, aprenentatge i futur,
 dibuixant el seu perfil
 sobre la zona geogràfica del
 seu naixement.
Després d´un període de 2 anys hem vaig
 tornar a posar en contacte amb
els participants i els hi vaig tornar a fer les
mateixes preguntes, per contraposar les
 respostes antigues amb les actuals...