La Mort Terapèutica


La Mort Terapèutica és un procés introspectiu, de mirar-se a un mateix, a fi d´enterrar conductes adquirides.
Dur a terme aquest procés condueix a un estat interior de serenitat.
Alhora em permet ser protagonista i espectadora d´allò que me esta succeint.
Viure la pròpia mort per continuar viu.