Autopsicomagia

Psicomagia es el nom que l´ escriptor xilè Alejandro Jodorowsky dona a una tècnica per ell exercida que suposa sanació espiritual. Si be afirma resoldre conflictes psicològics i fins hi tot somàtics, no es una técnica científica ni contrastada. D'acord amb aquest, enfonsa les seves arrels en el xamanisme, el psicoanálisis y el efecte patétic del teatre. Afirma que es basa en la premissa de que l´ inconscient pren els  actes simbólics como si fossin fets reals, de manera que un acte mágic-simbólic-sagrat podría modificar el comportament del inconscient, y por consegüent, si estigues ben aplicat, cura certs traumes psicològics. Aquests actes son "dissenyats a mida" i es prescriuen després de que el "psicomag" analitzi les peculiaritats personals del consultant, i fins hi tot estudi el seu arbre genealógic.
La psicomagia no segueix un camí  científicament vàlid per la construcció i defensa del coneixement que proposa. El mateix Jodorowsky reconeix que no es  situa “en el terreny científic”.


Partint del acte psicomagic, i mitjançant el llenguatge dels signes he utilitzat paraules que definissin una necessitat  personal en un moment precis, per  crear una autosubjestio sanadora.