Allodoxia: prendre una cosa per una altra. P. Bordieu

Art: aquesta paraula no té definició. L'ingeniós pare Gassalasca Jape S. J. relata el seu origen així: Un dia, un bromista (quina en portarà de cap avui, l'eixelebrat?) va moure una lletra en la paraula RAT! I assegurà que era un nom de Déu! Ràpid sorgiren sacerdots fantàstics i pontificants (amb espectacles, misteris, pantomimes, himnes i disputes calamitoses que els deixaren baldats) per servir el seu temple, mantenir el caliu de les brases, exposar les seves lleis i manipular els fils. Sorprès, el poble assiteix als rituals, creu en el que no pot comprendre, i és edificat al aprendre que dos mitjos pèls enganxats (com sols els pot enganxar l'Art) tenen major valor i una gràcia superior que els pèls de la natura que mai s'havien separat, i porta menges i vi per celebrar sacrificis, i fins i tot ven les seves robes per alimentar els seus sacerdots. A. Bierce.