Recordatoris

Recordatoris es una col-leccio de ferides, cremades, impactes i talls que van marcant la nostra pell, si vols compartir les teves ferides enviales a annaboubalanya@gmail.com, no es publicara cap informacio personal que es vinculi amb l´imatge, només la fotografia.

 Recordatorios es una coleccion de heridas, quemadas, impactos y cortes que van marcando nuestra piel, si quieres compartir tus heridas envialas a annaboubalanya@gmail.com, no se publicarà ninguna información personal que se vincule con la imagen, solo la fotografia.


 Reminders is a collection of wounds, skinburns, impacts and cuts that mark our skin, if you want to share them, send them to annaboubalanya@gmail.com wounds, no personal information will be published with the image , only the image.


  
 En mí corre la sangre de un tiempo mejor.
Camino sonámbulo por el presente,
de la vieja tierra natal suspendido,
de la tumba de mi tierra natal.
Pues el suelo se lo tragó todo.
El Sol del sur no ayuda a mi sufrir. 
 El Epígono, Paul Klee
                                                                                            El monstre auto devoradorRepatriacións

Repatriacions és una forma de redempció, tornat els cadàvers al lloc on els pertany.
En memòria de l´avi Pere.

 Repatriaciones es una forma de redención, devolviendo los cadáveres al lugar donde les pertenece.

Repatriation is a form of redemption, returning the bodies to where belongs                              
                                                                  

            
                     
                                                                                 

       1    Repatriació de talp trobat a Hoogerheide (Hollanda) 13/11/13

       2   Repatriació de ocell trobat a Tarragona (Catalunya)  06/05/13 
      
       3    Repatriacio d´ocell trovat al Rourell ( Tarragona ) 03/ 10/10

     4   Repatriació d´ocell trovat al Delta de L´Ebre (Tarragona) 13/06/13
                
       5   Repatriació  de granota trovada als Pallaresos (Tarragona) 25/04/14

       6   Repatriació d´ocell trovat a Roosendaal  (Hollanda) 12/08/14
      
      7    Repatriació  de serp trovada a Tarragona 29/10/14A qualsevol lloc com a casa.

El dimoni ja no es mes savi per bell que per dimoni.

Tristesa de ment cor d´argent.

Un somriure fa llar de foc.

Les gavines ballen flamenc a la gespa.

Pastissets de plàstic, sentiments de pega.

La conveniència no fa ciència.

El Pinetell no te església.

L´idolatria es cosa fina.

El desencís es un incís.

La superació personal passa per la via intestinal.

La soledad es un estado mental,

una virtud de la materia,

necesidad visceral,

dependencia emocional,

prueba de nuestra existencia. 


Rituals

video


                             Ritual  purificador de relacions, 30/11/13
           Ritual purificador de  relaciones.
                     Ritual purifier relations.

Ritual para permanecer en un lugar,  25/12/13. 
Ritual per romandre a un lloc.
Ritual to stay in one place.Ritual depuració, 02/01/14
Ritual de depuración.
Purificación ritual.


Cremada de dimonis,15/01/15.
Quema de demonios.
Burning of demons.


Autopsicomagia

Psicomagia es el nom que l´ escriptor xilè Alejandro Jodorowsky dona a una tècnica per ell exercida que suposa sanació espiritual. Si be afirma resoldre conflictes psicològics i fins hi tot somàtics, no es una técnica científica ni contrastada. D'acord amb aquest, enfonsa les seves arrels en el xamanisme, el psicoanálisis y el efecte patétic del teatre. Afirma que es basa en la premissa de que l´ inconscient pren els  actes simbólics como si fossin fets reals, de manera que un acte mágic-simbólic-sagrat podría modificar el comportament del inconscient, y por consegüent, si estigues ben aplicat, cura certs traumes psicològics. Aquests actes son "dissenyats a mida" i es prescriuen després de que el "psicomag" analitzi les peculiaritats personals del consultant, i fins hi tot estudi el seu arbre genealógic.
La psicomagia no segueix un camí  científicament vàlid per la construcció i defensa del coneixement que proposa. El mateix Jodorowsky reconeix que no es  situa “en el terreny científic”.


Partint del acte psicomagic, i mitjançant el llenguatge dels signes he utilitzat paraules que definissin una necessitat  personal en un moment precis, per  crear una autosubjestio sanadora.

Atrapada en los 80.

Atrapada en los 80. by Anna Bou


  "Atrapada en los 80" es un assemblage de materials reciclats, fruit de la sensació
d´un grup de persones que hem format part de la generació  dels 80,en la que ens vam sentir orfes d´uns coneixements tecnològics que eren necessaris per tal d´assumir aquest tsunami de modernitat que estàvem apunt de patir, del sistema operatiu MSDOS al Windows, de les cintes de cassetes al cd, dels vídeos als reproductors de DVD, dels discs de vinil al cd.....
Atrapada en los 80., a photo by Anna Bou on Flickr.

El arma de doble filo.

El arma de doble filo. by Anna Bou
Assemblage resultant de idees obtingudes mitjançant converses al voltant de la virilitat masculina.
Rols als que la societat sotmet a
 una extensa majoria de la població 
a un absurd mental del que es suposa ha de ser l´aspecte físic d´un HOME.
El arma de doble filo., a photo by Anna Bou on Flickr.

La Mort Terapèutica


La Mort Terapèutica és un procés introspectiu, de mirar-se a un mateix, a fi d´enterrar conductes adquirides.
Dur a terme aquest procés condueix a un estat interior de serenitat.
Alhora em permet ser protagonista i espectadora d´allò que me esta succeint.
Viure la pròpia mort per continuar viu.


 
 Perfils

Perfils es un sociograma personal, produït
 en el transcurs de 3 anys.
Consistent en retrats de persones
 que han format part de la meva vida.
Mitjançant unes preguntes, es provocava
que el participant es definís
en concepte de religió,
 ideologia, aprenentatge i futur,
 dibuixant el seu perfil
 sobre la zona geogràfica del
 seu naixement.
Després d´un període de 2 anys hem vaig
 tornar a posar en contacte amb
els participants i els hi vaig tornar a fer les
mateixes preguntes, per contraposar les
 respostes antigues amb les actuals...Connexió

Sociedades Movedizas  de Manuel Delgado: A la vida coti-diana d´allà afora s´entrecreuen interminablement sers que reclamen ser tinguts en compte o ignorats, no en funció  del què són o creuen ser, sinó de què semblen o esperin semblar. Son màscares que aspiren a ser sols el que fan o el que els succeeix. Aquesta  negociació constant entre aparences, fa dels actors de la vida pública, una sort d´exhibicionistes, el seu objectiu es mostrar-se a  tot moment, a la alçada de les situacions per les que van travessant. La seva fita no és conèixer, ni comprendre, sinó resultar adequats, afermar-se competents, fer-se acceptables, habituar-se al paper, convencent de la pertinència dels seus gestos, de les seves respostes i les seves iniciatives.
S´avalua, abans de tot, la seva capacitat per adaptar-se al medi o per intentar modificar-lo, utilitzant la manipulació d´impressions, l´astúcia i les mitges veritats. Aquests subjecte no és un subjecte, sinó l´objecte d´aquell altre amb el que pactar  les accessibilitats, els compromisos, les lluites o les indiferències. Cada reconeixement d´aquests allí afora, cada una de les seqüències és un univers social en miniatura.