Recordatoris

Recordatoris es una col-leccio de ferides, cremades, impactes i talls que van marcant la nostra pell, si vols compartir les teves ferides enviales a annaboubalanya@gmail.com, no es publicara cap informacio personal que es vinculi amb l´imatge, només la fotografia.

 Recordatorios es una coleccion de heridas, quemadas, impactos y cortes que van marcando nuestra piel, si quieres compartir tus heridas envialas a annaboubalanya@gmail.com, no se publicarà ninguna información personal que se vincule con la imagen, solo la fotografia.


 Reminders is a collection of wounds, skinburns, impacts and cuts that mark our skin, if you want to share them, send them to annaboubalanya@gmail.com wounds, no personal information will be published with the image , only the image.